Diabetes Outreach and Research at Hrazdan Medical Center

Today we embark to Hrazdan in eastern Armenia.  It is a fascinating location, and more information may be found about it here: http://en.wikipedia.org/wiki/Hrazdan

Yesterday was a day of preparation and learning, as a guest speaker from the Ministry of Health of Armenia came to discuss public health in Armenia.  After a long day, we then visited the Mashtots Institute of Ancient Manuscripts (Matenadaran) followed by a visit to the world famous Grand Candy for puffed pastries (“bonchic”) and ice cream.  What research outing is complete without ice cream?

This slideshow requires JavaScript.

Armenia Global Health/Diabetes Prevention and Management Event Agenda

Հանրային տեղեկատվական ծրագիր շաքարային դիաբետի վերաբերյալ

From June 26 to July 5, 2013 the Diabetes Prevention and Management social-information program is going to be launched. The program is a collaboration of University of Utah (USA) and Yerevan State Medical University.

This event is designed for both the general population as well as health care providers. The entrance is free for all who interested. Seminars providing accessible information about prevention of diabetes and its complications are going to take place in a number of hospitals. Seminar locations are the following:

June 26- “Heratsi” Medical Center in Yerevan
10:00 – Information for general population
12:00 – Information for health care providers
June 28- Hrazdan Medical Center
11:00 – Doors open – information for all
12:00 – Information for general population
13:30 – Information from health care providers
July 2- Gyumri, time to be announced
July 4- Armavir Medical Center
12:00 – Information for general population
14:00 – Information for health care providers

If you or any of your family members have health problems regarding diabetes, or you are not currently diagnosed with diabetes, but would like to learn more about preventing this debilitating illness, then the information we provide may be very useful for you and we would love to have you there.

Շուտով՝ ս.թ. հունիսի 26-ից հուլիսի 4-ն ընկած ժամանակահատվածում, կմեկնարկի շաքարային դիաբետի և նրա բարդությունների կանխարգելման վերաբերյալ հանրային տեղեկատվական ծրագիրը, որը կիրականացվի ԱՄՆ-ի Յուտա համալսարանի և Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի համատեղ ջանքերով:

Միջոցառումը նախատեսված է բնակչության լայն շրջանի, ինչպես նաև բժիշկների համար: Մի շարք բժշկական կենտրոններում տեղի կունենան սեմինարներ, որոնց ընթացքում մատչելի լեզվով կներկայացվի շաքարախտի կանխարգելման և վարման մասին տեղեկատվություն:

Մուտքն ազատ է բոլոր հետաքրքրվողների համար:

Սեմինարները տեղի կունենան հետևյալ վայրերում.

Հունիսի 26-Երևանի “Հերացի” բժշկական կենտրոն, ժամը 10:00-17:00
Հունիսի 28-Հրազդանի բժշկական կենտրոն, ժամը 10:00-17:00
Հուլիսի 2-Գյումրիի բժշկական կենտրոն, ժամը 08:00-18:00
Հուլիսի 4-Արմավիրի բժշկական կենտրոն, ժամը 09:00-17:00

Եթե Դուք կամ Ձեր ընտանիքի անդամներից որևէ մեկն ունի շաքարային դիաբետի հետ կապված առողջական խնդիր, ինչպես նաև եթե դուք չունեք նման խնդիր և ցանկանում եք երկար պահպանել Ձեր ամենամեծ հարստությունը` առողջությունը, ապա մեր հաղորդած տեղեկատվությունը կարող է շատ օգտակար լինել Ձեզ համար, և մենք սիրով ապասում ենք Ձեզ:

Աղբյուրը՝ Doctors.am

University of Utah Armenia Global Health 2013 Update #1

Today was a full day of research and diabetes outreach in Yerevan. Our partners and fellow students from Yerevan State Medical University were fantastic! Not only did we meet with diabetes patients, but were also able to present to local health care providers as well. Today’s experience is the first of many during our time in Armenia, and we are excited for what is ahead!

 

 

On Our Way to Yerevan 2013!

Here are a few brief glimpses of our travel to Yerevan via airports in New York, Salt Lake City, and Michigan- finally all meeting in Paris’ Charles de Gaulle airport for our flight to Yerevan!  We are on our way to conduct research in Armenia on diabetes, as well as realize diabetes outreach with students from Yerevan State Medical University.  Dr. Hripsime Zatikyan Wright is our director, and we are excited for the work, challenges, friendships, and rewards that will come from our time in beautiful Armenia!